วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รู้จักกรรม นำสู่การบริหารจัดการชีวิตให้เกิดสุข “พระราชปริยัติกวี” แนะวิธีใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ“เราจำเป็นต้องบริหารจัดการชีวิตให้มีคุณภาพ ให้อยู่เหนือกรรม ในยามที่บ้านเมืองสังคมไม่ค่อยเป็นปกติสุขเช่นนี้ หรือถึงแม้จะกลับมาก็คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จึงยิ่งต้องสร้างบารมีให้ช่วยปกป้
คุ้มครองสนับสนุนอุ้มชูตัวเราให้เราดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขเท่าที่จะเป็นไปได้”

นี่เป็นเหตุผลที่เราๆ ท่านๆ ต้องเข้าใจเรื่องกรรมซึ่ง “พระราชปริยัติกวี” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มีเมตตามาแสดงธรรมบรรยายบนเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” หัวข้อ “อยู่เหนือกรรม”จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24 แล้ว ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ, เจตยิตฺวา กมฺมํ กโรมิ กาเยน วาจาย มนสา
ภิกษุทั้งหลาย เจตนานั่นเองเรียกว่ากรรม
บุคคลเมื่อมีเจตนาแล้ว ย่อมกระทำกรรมโดยทาง กาย วาจา ใจ

ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายว่าเพราะกรรมจำแนก จึงทำให้มนุษย์เกิดมาผิดแผกแตกต่าง อายุสั้นยาวไม่เท่ากัน ตำแหน่ง ฐานะ สติปัญญาไม่เหมือนกัน ผู้ใดก่อกรรมเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น เช่น คนที่ฆ่าผู้อื่นตายไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอายุสั้น หากเว้นจากการฆ่าก็จะมีอายุยืน นิยมทำร้ายผู้อื่นก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาก ไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีสุขภาพดี หากมีจิตเมตตาไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทก็จะเกิดเป็นคนมีผิวพรรณดี แต่ถ้าชอบอิจฉาริษยาก็จะเกิดเป็นคนมีอำนาจน้อย มีจิตใจโอบอ้อมอารีขยันให้ทานตายไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนมีโภคทรัพย์มาก เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นบทบาทของกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรา ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า

กมฺมุนา วตฺตติโลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

เมื่อรู้จักกรรมแล้วก็ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต มิให้เป็นไปตามยถากรรมมากเกินไป เช่นนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็น “ผู้อยู่เหนือกรรม” โดยเริ่มจากการเข้าใจก่อนว่า กรรมเป็นเรื่องของเหตุผล ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่ว กรรมปัจจุบันเป็นลูกหลานของอดีต และเป็นมารดาบิดาของอนาคต กรรมที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้ แต่ที่ว่าตัดกรรมนั้น แท้จริงคือการตั้งต้นใหม่มีโอกาสเริ่มใหม่ได้เสมอ
เหนือกว่าการเข้าใจกรรมเพื่ออยู่เหนือกรรมในขั้นถัดมาก็คือ การบริหารจิตเจริญปัญญาเพื่อมิให้ตกอยู่ในมิจฉาทิฐิ มีความโลภ โกรธ หลง เข้ามาในการดำเนินชีวิต เมื่อเห็นก็รู้ว่าเห็น เมื่อได้ยินก็รู้ว่าได้ยิน เมื่อทราบรู้ว่าทราบ ให้ถือเป็นปรากฏการณ์ตามปกติที่เกิดขึ้นในโลก

“การที่จะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร อยู่ที่ความเข้มแข็งของจิตใจที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนา บำเพ็ญบารมีมาก ก็บังคับใจให้ไปในทิศทางที่ถูกได้มาก บำเพ็ญน้อยบารมีน้อยก็ถูกบ้างผิดบ้าง” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำกล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถติดตามได้ผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
“เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ