วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา ดูงานบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

คณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วุฒิสภา ดูงานบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมตลาดน้ำประชารัฐ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณาวุฒิ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมาธิการ ฯ พร้อมคณะกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง วุฒิสภา  โดยนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้บรรยายสรุปถึงการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การดำเนินการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การดำเนินการตามแผนบูรณาการ เศรษฐกิจ เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็ง ของชุมชนเมือง การดำเนินการตามโครงการที่สำคัญ ของรัฐบาล ตามแนวประชารัฐ และการให้การสนับสนุนการดำเนินการ กองทุนหมู่บ้านเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของชุมชนเมือง ทั้งนี้นายรักษ์พงษ์​ เซ่งเจริญ ผอ.อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ได้กล่าวถึงการขยายโอกาสการการกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอีกด้วย (ธีรวัฒน์ ณรงค์ฤทธิ์ รายงาน)


โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ