วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พิธีมอบถุงยังชีพ วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ

นาย ชาติชาย ไชยพิมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยธูปเทียนแพร ถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เพื่อประกอบพิธีมอบถุงยังชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๓ พรรษา  ในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-๑๙ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพระราชวัลภาจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองหอย , พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ  , อาจารย์ เตือนจิตต์ มิ่งคำเลิศ พระกนิษฐาในสมเด็จพระสังฆราชฯ , นางสาว กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต ๑ , นาง เพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี นาย ธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง พ.อ.ไพโรจน์ เชื้อสมุทร ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นาย นรเศรฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาล นาย กุณฑล ปูรณวัฒนกุล  ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับราชบุรี ดร.จิรายุ คูณพันธ์  นางสาว จินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว และครอบครัว ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ  
         
ตามที่ประเทศไทย ได้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้พี่น้องประชาชน ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม ในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงทรงมีพระดำริให้วัดที่มีความพร้อม จัดตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งทางวัดศิริเจริญเนินหม้อ โดยพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ เทศบาลตำบลหลักเมือง และเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี ได้รับสนองพระดำริของพระองค์ท่าน จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไวรัสโควิด-๑๙ ขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านการเข้าถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การเปิดโรงทาน แจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จ จัดทำถุงยังชีพ  และเปิดตู้ปันสุข เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อน
         
และในโอกาสมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๓ พรรษา สมเด็จพระสังฆราชฯ ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยวัดศิริเจริญเนินหม้อ จึงมีมติให้ดำเนินการจัดสิ่งของ มอบให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ที่ร่วมนำสิ่งของมาบรรจุเป็นถุงยังชีพ และมอบให้กับผู้สูงอายุ ที่เดินทางมารับมอบสิ่งของในวันนี้
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ