วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ร่วมกับ พล.อ.ธงชัย ตระสินธุ์ ประธานชมรมกรีฑาผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา (จปร.10 ) อดีตผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 ปลูกต้นไม้ภายในฐานปฏิบัติการ องอาจสุขกาย บ้านหนองตาแอก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 พันเอก บุญส่ง  พรมนิล   ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) นำกำลังพลปลูกต้นไม้ร่วมกับ พล.อ.ธงชัย  ตระสินธุ์                                           ประธานชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา (จปร.10 ) อดีตผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26                       ดำรงตำแหน่ง เมื่อ 19 มี.ค.2539  - 9 พ.ค.2541 เวลาท่านผ่านมาก็มักจะแวะเข้ามาดูบรรยากาศที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งมาก่อน ท่านเป็นที่รักและศรัทธาของกำลังพลภายในหน่วยกล่าวขานถึงคุณงามความดีที่ท่านเคยทำคุณงามความดีไว้หลายๆอย่าง ทิ้งไว้เป็นตำนานให้อนุชนรุ่นหลังได้จดจำตลอดมา                            ท่านยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อกำลังพลเป็นสิ่งแรกก่อนเสมอมาจนถึงทุกวันนี้ ดังเช่นกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกับชมรมจักรยานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปลูกต้นไม้ภายในฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย บ้านหนองตาแอก ตำบลละหารทราย                        อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสังคมและการพัฒนาฟื้นฟูป่าป่าไม้ของประเทศถูกทำลาย                          อย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมเสรี ที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญการเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรงจนเกิดปัญหาต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร การปลูกต้นไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือใช้ไม้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วย โดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์ อย่างที่ 4  คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
พล.อ.ธงชัย  ตระสินธุ์ ประธานชมรมกรีฑาผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา (จปร.10 )                                 อดีตผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 กล่าวว่าถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยือนถิ่นเก่าในวันนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย บ้านหนองตาแอก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  มีชื่อมาจากวีรบุรุษคนไทยคนหนึ่งที่ชื่อ ร้อยโทองอาจ  สุขกาย ที่ได้สละชีพตัวเองเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยในการปราบปรามการก่อการร้ายของคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ ในการสร้างเส้นทางละหานทราย - ตาพระยา ท่านคือวีรบุรุษที่รักษาอธิปไตยไทยไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ได้อาศัยมาจนถึงทุกวันนี้ กรมทหารพรานที่ 26 ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2523 มีภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายในเพื่อปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เสริมสร้างกำลังการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จของกองทัพบกในพื้นที่อีสานตอนล่างมีที่ตั้งปกติอยู่ที่ค่ายปักธงชัย ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา หลังจากสถานการณ์ได้คลี่คลายลงสมัยปี พ.ศ.2539-2540 เลยมีแนวความคิดว่าจพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่งนอกจากรักษาอธิปไตยไทยแล้ว ก็สร้างค่ายฝึกเยาวชนนำหลักการแนวทางมาจากสมัยเป็นผู้บังคับกองพันฝึกรบพิเศษที่ 2 อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับทหารพรานฝึกเยาวชนให้เป็นคนดี มีวินัย จากอดีตถึงปัจจุบันจำนวนหลายหมื่นคน และฝากแนวคิดในการรับราชการให้ใช้ความเสียสละ การทำงานขอให้ทำด้วยจิตวิญญาณ นอกจากหน้าที่แล้วต้องใช้จิตวิญญาณเข้าไปด้วย ส่วนครอบครัวนั้นก็ต้องดูแลควบคู่กันไป การทำงานจะให้เกิดประสิทธิภาพจะต้องไม่เสียทั้งงานและครอบครัว ฝากเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ในส่วนของกำลังพลที่ป้องกันชายแดนก็ให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการรักษาผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยต่อไป
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ