วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

จิตอาสา 904 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มชาติพันธุ์(ชาวกะเหรี่ยง) ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

จิตอาสา 904 ร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี ผู้ติดทองหลังพระ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ลงพื้นที่บ้านห้วยผาก บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบปะพูดคุย เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มชาติพันธุ์(ชาวกะเหรี่ยง) จำนวน 8 รายดังนี้


(1)นางบัวลอย พลอยชุม  อายุ 73 ปี  บ้านเลขที่ 227 หมู่ 4 ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้ อาศัยอยู่กับสามีซึ่งมีอายุ 74 ปี สภาพร่างกายของทั้งสองยังสามารถเดินเองได้ มีลูกสาว 1 คน ต้องออกไปทำงานทุกวัน ทั้งนี้นางบัวลอยได้ขอความช่วยเหลือจากจิตอาสา 904 ในเรื่องการขอพันธุ์ไก่ไข่ 5-10 ตัว เพื่อให้ลูกสาวเลี้ยงไก่ที่บ้านจะได้อยู่บ้านเป็นเพื่อนกัน 


(2)ครูเชียร์ ครูอาสารับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองกลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวกระเหรี่ยง) มีครูอาสา 3 คน เด็กเล็กจำนวน 20 คน ขอรับการสนับสนุนนมให้กับเด็กๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพประทานพร


(3)นางบานเย็น บุญรวย อายุ 26 ปี  บ้านเลขที่ 62 หมู่ 4 ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ยากไร้ มีบุตร 4 คน สามีทำงานหาเลี้ยงครอบครัวรายได้วันละ 150 บาท ขอความช่วยเหลือจิตอาสา 904 ในเรื่องการขอมีที่ดินในการทำกินและเป็นที่พักอาศัยให้ครอบครัว


(4)นายทองใบ บุญเลี้ยง อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 72 หมู่ 7 ต.ห้วยผาก อ.สวนผึ้ง เป็นผู้ป่วยติดเตียง สาเหตุจากความดันและไขมันในเลือดสูง ลื่นล้มสะโพกหัก ไม่มีเงินในการรักษา อาศัยอยู่กับภรรยาวัย 81 ปี ลูกสาวลาออกจากงานเผื่อมาดูแลพ่อ


(5)นางสาวสุดา  จี้ช่วย อายุ22 ปี  บ้านเลขที่ 124/1 หมู่ 4 ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้พิการแต่กำเนิดจากอาการด้วยโรคลมชัก มีอาการชักเกร็ง ขอความช่วยเหลือจิตอาสา 904 ในเรื่องการขอรับบริจาครถเข็นและแพมเพิสเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม่ 


(6)นายเป้ จอมยิ่ง อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 184 หมู่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้พิการมาแต่กำเนิดเนื่องจากขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน ขาข้างขวาสั้นผิดปกติ เก็บขวดพลาสติกในพื้นที่ขายเพื่อเลี้ยงชีพ และชอบที่จะเข้าไปช่วยเหลืองานบุญที่วัดและทำบุญ


(7)นายคิด คังพุ อายุ 65 ปี  บ้านเลขที่ 84 หมู่ 4 ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้พิการตาบอด 2 ข้าง เนื่องจากหยอดตารักษาอาการไทรอยด์ที่ รพ.ดวงตาระเบิด 2 ข้างไม่สามารถมองเห็นอีกต่อไป อาศัยกับภรรยา ซึ่งเป็นผู้ดูแล ทำงานมีรายได้วันละ 120 บาท 


(8)นายดนัย วิไล อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 62/5 หมู่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิด มีจิตใจดีใช้ชีวิตประจำวันด้วยการเป็นอาสาผู้ช่วยในการจับสายยางรดน้ำต้นไม้ในแปลงผักของฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯบ้านบ่อหวี 


⭕ผลที่ได้รับ

กลุ่มชาติพันธุ์(ชาวกะเหรี่ยง)ทั้ง 8 ราย ได้รับกำลังใจที่ดีมากขึ้นและขอบคุณจิตอาสา 904 และผู้ใหญ่ใจดีผู้ติดทองหลังพระ เป็นอย่างมากที่ได้สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด มาเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ