วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จังหวัดสุพรรณเสนอตัวเป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย”
(เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ลงนามในใบสมัครเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก 
           เนื่องด้วย จ.สุพรรณบุรี มีความพร้อมด้านมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านคีตศิลป์ มีรากฐานและสินทรัพย์ด้านดนตรีที่เข้มแข็ง มีทั้งดนตรีพื้นบ้าน เพลงไทยเดิมเพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริงป๊อปร็อค  
           จึงได้บรรจุโครงการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี เข้าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จังหวัด  เพื่อใช้ดนตรีเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับเมืองสุพรรณบุรีให้เป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย” และเสนอตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกประจำปี 2564 โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการพัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจ  อีกทั้งมีแผนที่จะสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองดนตรีให้แก่ผู้มาเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีได้สัมผัส เช่นกิจกรรมดนตรีในสวน การจัดแสดงดนตรีร่วมสมัย การเปิดลานดนตรีสาธารณะ การจัดสร้างหอเกียรติยศ ศิลปินดนตรี การพัฒนาดนตรีเพื่อกระจายเสียงตามสายในรูปแบบดนตรีบรรเลงต่างๆและการจัดงานมหกรรมดนตรีนานาชาติ เป็นต้น 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210428152244734

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ