วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

Lotus's อุดหนุนฟักทอง  1  ตันจากเกษตรกรผู้พิการ  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำไปประกอบอาหารต่อไป

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564   คุณจักรวาลธนวัฒน์ วรรณวงศ์  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย CSR ภาคเหนือ บริษัท TESCO’s  มอบฟักทองสดจำนวน 1000 กิโลกรัม จากโครงการ รับซื้อฟักทองคุณภาพดีเพื่อนำมาส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ช่วยเหลือเกษตรกรชมรมผู้พิการ ต.ช่อแล ผู้ปลูกฟักทอง อำเภอแม่แตงและอำเภอใกล้เคียง  ให้กับ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นผู้แทนรับมอบ   ณ  จุดรับบริจาคโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
........
ฝ่ายสื่อสารองค์กร  ม.แม่โจ้ //รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ