วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

THAI IMMIGRATION BUREAU
สำนักงานตราจคนเข้าเมือง
๑.จับอุ้มบุญปลอมเอกสาร
๒.สืบ ตม.๒ ร่วม สกัดแก๊งขนยาเสพติดข้ามชาติ
ต.รวบหนุ่มโมร๊อกโกอยู่เกิน
ตามนโยบายของ
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.
สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประกัสร์ รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการ
ตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตราย
ต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นลักษณะการกระทำผิดเข้าข่าย
อาชญากรรมข้ามชาติ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ,พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม
,พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์
รอง ผบช.สฒม, พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.๒ ,พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า รอง ผบก.ตม.6 และ พ.ต.อ.ชัยธนันท์
จิรปิยเศรษฐ์ ผกก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ร่วมแถลงข่าว ดังนี้
๑.สืบ ตม - สกัดสาวจีนปลอมร่วมกับ ฝ่าย ตม ขาออก ด่าน ตม.ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวคือ
มนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในระดับสำนักตำรวจแห่งชาติ และ สำนักานตรวจคนเข้าเมือง ให้หน่วย
าการปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติไม่ให้ลั
มผิดในราชอาณาจักร นาง A สัญชาติจีน แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ม.ทำาอากาศยานสุ
ภูมิ พร้อมด้วย ด.ช.C อายุประมาณ ๑๑ เดือน เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๓ ในประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจออก
น้อกราซอาณาจักร ไปยังเมืองเฉิงตู ประเทศจีน โตยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ๓ปส๙๔'๖ โตยแสดงสูติ
บัตรที่ระบุว่า นาง A เป็นมารดา โดยมี นาย B สัญชาติจีน เป็นบิดา แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ ฝ่าย ตม.ขาออกฯ พิจารณา
ประวัติการเดินทางเข้าราชอาณาจักรของ นาง A ปรากฎว่าในห้วงวันที่ ๒๒ พค.๖๓ ซึ่งเป็นวันที่ ด.ข.C เกิด นาง A
มีได้อยู่ในราชอาณาจักร เมื่อเจ้าหน้าที่ กก.สส.ปป.บก.ตม.6 ตรวจสอบใบสูติบัตร พบความผิดปกติ เอ กสารดังกล่าว
มิได้ทำด้วยกระดาษนิร ภัย ลักษณะการพิมพ์เอกสารด้วยหมึกอิงค์เจ็ท ต่างจากการสูติบัตรทั่วไป จึงจับกุม นาง A
ข้อหา "ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม " และนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
สืบ ตม.๒ ร่ามกับ กสป.ศลกากร สุวรรณภูมิ จับชาวบราชิล ขนโคคาอีนผสมสุรา ๑.๔๔o กรัม
กล่าวคือ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในระดับสำนักตำรวจแห่งชาติ แล: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้หน่วยงาน
ในสังกัดบูรณาการปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดต่างๆ รรมถึงกลุ่ม
บุคคล หรือขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และ
เศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ ผลมาจากการบูรณาการปฏิบัติด้านการข่าวระหว่าง กองกำกับการสืบสวนปราบปราม
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๒ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ กสป.ตุลกากร สุวรรณภูมิ และหน่วยงานความ
มั่นคงต่างๆ ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้การปฏิบัติการ AIF ในการลักลอบนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้
โทษ และจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องได้ดำเนินการจับกุมก ารกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
โดยได้จับกุม Mr. DUTRA สัญชาติ บราชิล ถือหนังสือเดินท างป ระเทศบราชิล ซึ่งเดินทางจากประเทศเอธิโอเปี๊ย
โดยสายการบินสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET๖.๘ ลักลอบขนยาเสพติดให้โทษประเภท ๒
(โคคาอื่น) เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยได้ลักลอบขนยาเสพติด (โคคาอีน) ซึ่งบรรจุอยู่ในขวดสุรา ขนาด ๑ ลิตร
โทร 0-2287-4378
สานด่วน 1178
หนุ่มบช.น.รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ