วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จำนวน ๑ ขวด น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม ประมาณ ๑,๘๘ㅇ กรัม ภายในขวดบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคคาอีน)
ผสมสุรา มีลักษณะเป็น
ของเหลวหนืดและมีตะกอน ผิดจากสุราทั่วไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำของเหลวในขวดสุราไป
ทดสอบด้วยน้ำยาทดสอบยาเสพติด ONCB .๕๒ COBALT THIOCYANATE REAGENT ซึ่งผลทดสอบพบของเหลว
เปลี่ยนจากสีใสกลายเป็นสีฟ้า แสดงความหมายว่าสิ่งที่พบเป็นโคเคน จึงได้ดำเนินการจับกุมในฐานความผิด "นำเข้า
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ (โคคาอื่น) มาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และมียาเสพติดให้โทษประเภท ๒
(โคคาอีน) ไว้ในครอบครองโดยไมได้รับอนุญาต" และนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
". สืบ ตม.๒ จับกุมหนุ่มโมร็อกโกอยู่เกินกำหนดอนุญาต
กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ร่วมกับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองทำอากาศยานสุวรรณภูมิ
รวจบุคคลต่างด้าว บริวณชั้น ๕ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบบุคคลต่างด้าวต้องสงสัย
ขอตรวจค้น พบว่าเป็นบุคคลสัญชาติโมร็อกโกอยู่เกินกำหนดอนุญาต จำนวน ๑๕๒ วัน โดยเดินทางเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวถึงวันที่
ต พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจากการตรวจสอบระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (BIOMETRICS) ไม่พบ
ข้อมูลการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่อย่างใด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา "เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดย
การอนุญาตสิ้นสุด " จับกุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำ
ความผิดในด้านต่างๆ หากประชาชนท่นใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง เลขที่ ๕๐๗ ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์
๑๑๗๘ หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
หนุ่มบช.น.รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ