วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

ทีมงานข่าว น.ส.พ. ทันใจนิวส์ อินไซด์ทีวี ประจำศูนย์รวมข่าวสื่อออน์ไลน์ จังหวัดราชบุรี
นำเสนอ
7/5/64/จ.ราชบุรี/ประมวลภาพข่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลุมดินและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ราชบุรี .                     นายสุวิทย์ จินดาเจี่ย ประธานกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วน จำกัด บริษัทเสาวลักษณ์ จินดาเจี่ยทัวร์  พร้อมด้วยนายประวิทย์ ลิ้มเจริญ คณะผู้ช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-นายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธผ์ จ.ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี และ นายยุทธนา เจริญภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  ในโอกาสเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลุมดินครั้งที่ 1/2564 และแสดงความยินดีกับนายสินาด  รุ่งจรูญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โอกาสเดียวกันนายสุวิทย์ จินดาเจี่ย ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารและสมาชิก ฯ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีตลอดจนเป็นที่รักของประชาชนใรพื้นที่แบะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป.
ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/สุรพันธ์ ตันกำเนิด /สุเทพ  นิ่มนวล/ จ.ราชบุรี รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ