วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

เจียไต๋ ปันน้ำใจ เสริมเกราะต้านโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล
กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2564 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมปันน้ำใจเสริมเกราะป้องกันโควิด-19 ในโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ภายใต้แนวคิดซีพีร้อยเรียงความดี โดยเจียไต๋ได้มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) สเปรย์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจำนวน 1,200 ลิตร ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนเขตพญาไทและเขตราชเทวีภายใต้โครงการเขตสุขภาพของย่านนวัตกรรมโยธี ทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนเพื่อให้สังคมไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในท้ายที่สุด
โดยสเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) เป็นสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด้วยเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบจึงช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ยาวนาน สามารถใช้พ่นโดยตรงกับผิวมือและแขน หรือพ่นด้านนอกและด้านในของหน้ากากอนามัยได้อย่างปลอดภัย รวมถึงพื้นผิวสัมผัสต่างๆ อาทิ เฟสชิว โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ลูกบิดประตู ราวจับ สุขภัณฑ์ เป็นต้น

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ