วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

“ผู้ว่าฯ ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม”

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ประชุมหารือและตรวจความพร้อมในการจัด
เตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยขณะนี้มีความพร้อมมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งจังหวัดได้จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด 19 ในอนาคตหากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาทันเวลา โดยจะมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

ณ “ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ” อาคาร 90 ปี มรภ.เทพสตรี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#สุพรรณบุรีสู้โควิดไปด้วยกัน
รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ