วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ ในวันที่ 2 พ.ค.2564  ได้เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคจากกลุ่มเพื่อน ป.7 โรงเรียนบ้านพรุกระแชง(รุ่นสุดท้าย)

 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ร่วมรับมอบ ณ.ศาศาประชุมหมู่บ้าน
 สำหรับเครื่องอุปโภค บริโภคที่ได้มอบให้หมู่ที่ 6 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถูกกักตัวและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในพื้นที่บ้านมหาราช หมู่ที่ 6 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 ทุกคนที่มารับสิ่งของในวันนี้ ต่างก็ทำตามมาตรการและวิธีการปัองกันตนเองอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย กันทุกคนเพื่อความปลอดภัย
ื ภาพ
นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์
 ข่าว
บ้านบ้านทีวีช่อง73และDD TV NEWS
บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจ news TVภาคใต้ รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ