วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อส่งน้ำมันไปภาคเหนือ(สระบุรี - อ่างทอง) 
         วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (สระบุรี - อ่างทอง) โดยมี นายพงษ์ธร มิลินทบุณย์ พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการดำเนินโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
      โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามหนังสือ เลขที่ 8245 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยแนวท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือระยะที่ 1 จากบางปะอิน ถึง คลังน้ำมันพิจิตร ได้เปิดดำเนินการแล้ว และแนวท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือระยะที่ 2 จากสถานีเพิ่มความดันกำแพงเพชร ถึง คลังน้ำมันนครลำปาง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนทดสอบระบบ 
ทั้งนี้ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีแผนจะดำเนินแนวท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือระยะที่ 3 โครงการส่วนต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (สระบุรี - อ่างทอง) อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการลำดับที่ 3 "ประเภทโครงการระบบชนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ" เป็นโครงการพัฒนาที่จัดอยู่ในประเภทโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นขอใบอนุญาตหรือขั้นขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด จึงได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นชัต จำกัด เป็นผู้ศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ