วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

“ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ”
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำในบริเวณโดยรอบบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก และได้ร่วมกันวางแนวทางการใช้น้ำของเกษตรกรตามรอบเวรการใช้น้ำ และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมกันนี้จะให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเติมปริมาณน้ำให้เพียงพอกับแผนจัดสรรการใช้น้ำในพื้นที่ต่อไป

ณ ห้องประชุม สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ