วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอบ้านแพรก เปิดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
https://www.facebook.com/100013898345705/posts/1180758245730776/?d=n

      วานนี้ 25 มิถุนายน 2564 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การอำนวยการของนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอบ้านแพรก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอบ้านแพรก ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2564 โดยมี นายหมวดเอกอารินทร์ แสงทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านแพรก เป็นผู้กล่าวรายงาน 
     นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอบ้านแพรก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอบ้านแพรก กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยรัฐบาลกำหนด
ให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ