วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📣☺☺☺☺☺☺☺☺📣
"เรียบง่ายไปด้วยกัน สุพรรณบุรี"

👉 สพจ.สุพรรณบุรี  ขับเคลื่อนการประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 "ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ดีเด่น"  จังหวัดสุพรรณบุรี 
🚩 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สพจ.สุพรรณบุรี โดย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมประกวดกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 "ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับภาคดีเด่น  จังหวัดสุพรรณบุรี  ณ  ห้องประชุมขุนช้างชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน  8  ครัวเรือน ได้เเก่  

🏡1. นางสาวรวีรรณ  กลั่นใจ  อาชีพ ทำขนมไทย  อ.เมืองฯ 
🏡2. นายวินัย  เพิ่มสมบัติ อาชีพ ทำไม้กวาด กล้วยฉาบ อ.เดิมบางนางบวช
🏡3.นางสาวชมพู่  กาฬษร  อาชีพ เกษตรปลอดสาร อ.หนองหญ้าไซ 
🏡4. นางสาววาสนา  ยอดขำ อาชีพ ทำพริกเเกง ขนมไทย อ.ศรีประจันต์ 
🏡5. นางสาวไพรินทร์ ลิขิตบัณฑูร  อาชีพ ทำไม้กวาดก้านมะพร้าว อ.อู่ทอง 
🏡6. นางสาวจงกล  กล่ำบุญสวัสดิ์  อาชีพ ทำปลาร้าไร้ก้าง น้ำสมุนไพร ไม้ประดับ  อ. สองพี่น้อง 
🏡7. นางสาวขวัญตา  เพ่งผล  อาชีพ จักรสานผักตบชวา อ.ดอนเจดีย์ 
🏡8. นางสาวลำจวน หอมสุวรรณ อาชีพ ทำดอกไม้จันทร์ อ.บางปลาม้า 

  👉โดยมี นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฯ ในการประกวดคัดเลือกฯ  โดยมี  นายสุภาพ  สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสิริกร นิลกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เเละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคัดเลือก ฯ โดยมีตัวแทนครัวเรือนสัมมาชีพ นำเสนอข้อมูล พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนที่ดำเนินการแก่คณะกรรมการ
        
🌍ติดตามเราผ่าน facebook ได้ที่ Facebook กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน / เพจกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี/เพจ otop สุพรรณบุรี 

ข่าวโดย : นายมนตรี สีวิลัย
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ภาพโดย: นางสาวสุพรรณทิพย์  ชินนะวงษ์ นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี

👉 Change for Good 💕🌷
 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ