วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

โครงการปลูกผักรั้วกินได้ หมู่ที่ 3 ซ.ช่องเรือนหลวง ตำบลบางสวรรค์ ภายใต้แกนนำ นายสุวิทย์คำบำรุง ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาชุมชน อ.พระแสง ประธานอสม. และสมาชิก อสม.ร่วมมือกับชาวบ้านร่วม
ด้วยช่วยกัน ปลูกผักตามสองข้างทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะโภชนาการที่ดี นำมาสู่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาชุมชน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

          ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในหมู่บ้านบนนา ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฏร์ธานี ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และจะเป็นผู้กระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้ครัวเรือนเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีฝึกอาชีพดำเนินรอยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนับสนุนด้วย
ว่าที่ร้อยตรี บุญธิญา คม เรียบเรียง/รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ