วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนนทบุรี
23  มิ.ย.64:ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท นายสมพร  นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี และนาง ศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ