วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน  2564 เวลา 09.00 น. นางณัชชารีย์  ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.อย, ปลัดอำเภอวังน้อยพร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรอำเภอวังน้อย ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว 
3 สัญชาติ ในสถานประกอบการเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาทำงานของคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง พบแรงงานทั้งสิ้น 375 คน แบ่งออกเป็นไทย 171 คน แรงงานต่างด้าว 204 คน สัญชาติเมียนมา 199 คน และสัญชาติกัมพูชา 1 คน และสัญชาติลาว 4 คน รายละเอียด ดังนี้

1.บริษัท ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จำกัด 
คนไทย 85 คน 
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 112 คน

2.บริษัทแก้วกรุงไทย จำกัด 
คนไทย 33 คน 
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 42 คน 

3.บริษัท ลุงนวย ฟู้ด จำกัด 
คนไทย 53 คน 
คนต่างด้าว
สัญชาติเมียนมา 45 คน 
สัญชาติกัมพูชา 1 คน 
สัญชาติลาว 4 คน 

ผลการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 แห่ง มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ชี้แจงแนวปฎบัติในการแจ้งคนงานเข้า-ออก ไม่เกิน 15 วัน การปฎิบัติกรณีเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า- ออก จังหวัดฯ ตลอดจนกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ