วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร มอบ
หมายให้  นายธฤษณุ โกวิทชัย ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. ลูกจ้าง Tst ตรวจเยี่ยมแพตกปลาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน covid 19 และป้องกันมิให้เกิดการมั่วสุม จำนวน 3 แพ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางไทร ได้แก่ 1.แพลานเทลามูน 2.แพลุงเจี๊ยบ 3.แพลุงชา โดยผลการปฏิบัติมีลูกค้ามาใช้บริการจำนวนน้อย ไม่พบการมั่วสุมแต่ประการใด และทุกแห่งก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ