วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ม.แม่โจ้  MOU บมจ.ซันสวีท ทำฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร  
พร้อมส่งมอบ หลักสูตร “นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการบริการวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการทำการเกษตรสมัยใหม่ ฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ และการปลูกพืชมูลค่าสูง โดยมี รองศาตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด มหาชน  เป็นผู้แทนลงนามแต่ละฝ่าย  ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารทางสองหน่วยงาน  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โอกาสเดียวกันนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ส่งมอบหลักสูตร “นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร” ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC สามารถลงทะเบียนเรียนตามระบบเรียนออนไลน์ของ  Thai MOOC โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Reskill/U/pskil/Newskil) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพึ่งพาตนเองทางด้านการผลิตอาหาร การหารายได้  ตลอดจนการพัฒนาเป็นอาชีพใหม่ หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และได้จัดทำหลักสูตร "นักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร (Innovators for smart and integrated farming)" ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทางโครงการได้มีการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบของ คลิปวิดีโอจากนวัตกรรมและงานวิจัยที่โดดเด่นของคณาจารย์ในแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเข้าถึงเนื้อหาได้โดยง่ายและเป็นระบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบ
.........................................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน
รายงาน
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ