วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สพอ.พระแสง เข้าร่วมเป็นกำลังให้กับกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางสวรรค์ ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ เฟ้นหา Best of the Best
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช หง ษ์บิน นายอำเภอพระแสง มอบหมายให้นางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยนายถามะ มโนวราวุฒิ พัฒนาการอำเภอพระแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ร่วมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ เฟ้นหา Best of the Best ณ ศูนย์เรียนรู้บางสวรรค์ ปันรัก ตำบลบางสวรรค์  หมู่ที่ 10 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ เฟ้นหา Best of the Best ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นายโชติ ไทยเกิด ประธานกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางสวรรค์  นำทีมกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลบางสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สตรี ผู้นำ อช. ตำบลบางสวรรค์ และภาคีเครือข่าย นำเสนอการน้อมนำหลัก “บวร” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัว เพื่อต่อยอดขยายผล การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 โครงการชุมชนพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1 แสนบาท และโครงการตำบลพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ความยั่งยืน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงบประมาณ 1 ล้านบาท

กิจกรรมการประกวดครั้งนี้ ทำให้กลุ่มแกนนำมีกำลังใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาล 9 มาปฏิบัติ และนำไปพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  “สืบสาน รักษา และต่อยอด งานของพ่อ”  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่พี่น้องประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่อำเภอพระแสง
Credit ภาพ/ข่าว สพอ.พระแสง จ.สฏ.
สนับสนุนโดย

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ