วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

        ข่าวประชาสัมพันธ์

 " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก วันจันทร์นี้  " 

  " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " 
  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2564  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ให้คุณผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับชมตลอดเดือนกรกฎาคม 2564

     จังหวัดกระบี่ ให้ความสำคัญกับการหล่อหลอมทางจิตวิญญานที่อาศัย สถาบันหลักคือ ชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเครื่องนำทางโดยสร้างความรัก ความสามัคคี เชื่อว่า สามัคคี คือพลัง สามารถแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาจังหวัดให้สำเร็จได้ด้วยพลังดังกล่าวได้ สถาบันชาติ ตระหนักถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทย ปู่ ย่า ตา ยาย หรือคนรุ่นก่อนๆที่ได้รักษาแผ่นดินไทยหรือผืนดินที่ได้อยู่อาศัยทำมาหากินจนถึงทุกวันนี้ จึงควรรู้กตัญญูและสืบสานต่อยอดถึงคนรุ่นต่อๆไป สัปดาห์นี้ราย
การคืนคุณให้แผ่นดิน
ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านพ่อเมืองจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง
 กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และการจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยจัดอบรมครูต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และนำประกอบกิจกรรมสำคัญที่แสดงออกถึง ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่นการเคารพธงชาติ การจัดโต๊ะหมู่เครื่องบูชาต่างๆ การประดับพระบรมฉา
ยาลักษณ์ การศึกษาเรียนรู้และปฎิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของจังหวัดกระบี่ โรงเรียนบ้านช่องพลี องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
 อย่าพลาดติดตามชมเรื่องราว " คนกระบี่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น. - 00.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
คุณธรณ์ชยะ ฐณิยะกิตติอังกูร 
พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว
   

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ