วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564
     เช้าวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชน กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 ที่พระวิหารวัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 

     โดยมี พระรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ เป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา 

     สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2530 ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

     กับทั้งทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีพระปรีชาสามารถ ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และทรงเป็นผู้ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างดียิ่ง โดยทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลในระดับนานาชาติในหลายรางวัล เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดเสมอมาอีกด้วย 

    พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และขอถวายความจงรักภักดีแนบเบื้อวพระยุคลบาท อีกทั้ง ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นหลักชัยแก่ปวงประชาชาวไทยสืบไป
🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ที่ 04/07/64
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ