วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แถลงการณ์เครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชนเรือนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 หมวด4สหภาพแรงงานมาตรา 40(4)ดำเนินการและใช้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจจึงเกิดการรวมตัวของสหภาพแรงงานเป็นเครือข่ายไฟฟ้าฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชน(คฟปย)ประกอบไปด้วยสหภาพแรงงานที่เป็นองค์กรด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของชาติได้แก่
1สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(ศร.กฟผ)2สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ศร.กฟภ)3สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง(สภฟ)4สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง(ศร.กปน)5สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเภสัชกรรม(ศร.อภ)ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนอันเป็นภารกิจหลักของ คฟปย.ต่อสถานการณ์โรคโควิค-19ที่ยังระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งยังคงมีผลทำให้การดำรงชีพการทำมาหากินเป็นไปอย่างลำบากต่อการครองชีพในปัจจุบัน คฟปย.จึงได้จัดประชุมเสวนาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลต่อภาวะการครองชีพของมาดำเนินการขายน้ำประปาในเขตภาคตะวันออกและการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรค covid-19 อันจะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นโดยการสรุปของการเสวนาของ คฟปย.ขอเสนอต่อรัฐบาลดังนี้1รัฐบาลต้องทบทวนนโยบายการขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร(Ft)โดยเฉพาะเอกชนผู้ผลิตต้องมีส่วนร่วมและเพิ่มรับส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ2รัฐบาลต้องคงไว้ซึ่งรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภครัฐจะต้องดูแลต้นทุนต่างๆเช่นการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ในการวางท่อประธานหรือท่อจ่ายน้ำอย่างเช่นพื้นที่ของกรมทางหลวงและกรมธนารักษ์(วงเงินงบประมาณ 2,พัน ล้านบาท)ปทุมธานีรัฐบาลต้องใช้รักษากิจเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและกำหนดราคาที่เป็นธรรมต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม3รัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนให้องค์กรการเภสัชกรรมผลิตยาวัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกมีคุณภาพและราคาถูกอย่างเพียงพอ4รัฐบาลต้องให้ขายรัฐวิสาหกิจอันเป็นสมบัติของชาติและต้องไม่ทำให้รัฐวิสาหกิจอ่อนแอจนไม่สามารถดำเนินกิจการได้เพื่อคงไว้ซึ่งกิจการของรัฐที่ต้องมีไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะรัฐบาลต้องใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลรับผิดชอบในขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาและส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดความมั่นคงของประเทศทั้งนี้คฟปย.ขอยืนยันเจตนารมณ์เพื่อร่วมคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติและประชาชนประชาชนตลอดไปรัฐวิสาหกิจไม่ทอดทิ้งประชาชน
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ