วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เกาะสมุย​  :กลุ่ม​#แซมช่วยสมุย​  มอบของ ให้แก่ผู้ยากไร้
28 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. นายณัฐพล รัตนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายธนพงษ์  ทองสุข สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม โดยมี​ กลุ่ม​#แซมช่วยสมุย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบของ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองและตลิ่งงาม

ซึ่งทางคณะได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องสาธารณูปโภค และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น

โดยเทศบาลจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้านต่างๆ อาทิ ตรวจสอบสิทธิและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประสานการขอรับเงินสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ภิญโญวงศ์สุวรรณหัวหน้าผู้สื่อข่าวส่วนกลางหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ