วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ร่วมประชุมกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเตรียมนำเสนอจังหวัดขยายผลระบบราชการ 4.0 ให้เป็นไปตามรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการนำไปปฏิบัติ มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นการทำงานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Collaboration Innovation Digitization ) ต่อ กพร. ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Online ต่อไป 

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ