วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม"มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร
       วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรม"มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย" โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอำเภอเมืองเชียงราย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
       ตามที่จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดในระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และระยะที่ 2 เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2565 นั้นเทศบาลนครเชียงรายได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดประชารัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการตลาดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ 4 ของดีนครเชียงราย" ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม "มหกรรมตลาดประชารัฐสุขใจนครเชียงราย” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 เมษายนถึง 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นและยกระดับ เพิ่มรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการประกอบอาชีพของประชาชนและตลาดชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเทศบาลนครเชียงรายและจังหวัดเชียงรายสร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติตามแนวทางตลาดประชารัฐและ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโรคไวรัสโควิต 19

    สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายได้บูรณาการงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดประชารัฐสุขใจ จำนวนกว่า 40 ร้าน ซึ่งกิจกรรม มีการนำพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด รวมทั้งผักและผลไม้ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มผู้ค้าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย สินค้าจากชุมชนในจังหวัดเชียงราย มาจำหน่ายในงานด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ