วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ( OTOP Product  Champion : OPC ) ประจำปี 2565

        วันนี้ (29 เม.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศาลาพุทธบูชา วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์  มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ( OTOP Product  Champion : OPC ) ประจำปี 2565 และ คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
        กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC ) ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level )ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์(Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป โดยกรมฯ กำหนดระยะเวลา (ROADMAP) การคัดสรร OTOP ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2565 และกรมการพัฒนาชุมชนแจ้งให้จังหวัดปทุมธานีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองรับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ และจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอด
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยฯ และคณะทำงานพิจารณาฯ ฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว
      โดยรับสมัครผลิตภัณฑ์ เข้าคัดสรรฯ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2565 และจังหวัดดำเนินการให้คะแนนส่วน ก.และข. ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2565  จังหวัดส่งมอบผลการรับสมัครและพิจารณารับรองผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรให้กรมฯ วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565   และ กรมฯดำเนินการคัดสรรฯระดับประเทศ วันที่ 25 กรกฎาคม  -  3 สิงหาคม 2665
นายวีระวิทย์ กูลโมเลกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ