วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ
ที่ปรึกษา กต.ตร.กทม.,ประธาน กต.ตร.บก.น.1 
มอบเงินเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา บช.น ในโครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2565 ให้กับ ทีม บก.อก.บช.น. , ศฝร.บช.น. และ กก.ดส. โดยมี พ.ต.ต.ณัฐนันท์ ผิวผ่อง  สว.ฝอ.1 อก.บช.น. เป็นผู้รับมอบ
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ