วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การจัดทำข้อเสนอ
แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 
และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
    ▶️
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565
    ⏩ นายปรีชา ทองคำ 
# รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
     🏞 ร่วมประชุม
ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทาง
การจัดทำข้อเสนอ
แผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 
และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
     👨‍💻 โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล 
# เลขาธิการสำนักงานทระพยากรน้ำแห่งชาติ 
เป็นประธานการประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จากห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 
อาคารจุฑามาศ กรุงเทพมหานคร
     💦 เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอ
แผนงานโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
และแนวทางการปฏิบัติ
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนงาน โครงการเร่งด่วน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
    📌 ณ ประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ