วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65”
12 เมษายน 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการ และด่านชุมชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนและด่านชุมชนทุกจุด มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มอบสิ่งของและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงชี้แจงมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมนี้ได้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็ง สละแรงกายแรงใจ และสละเวลาส่วนตัวในการมาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน และด่านชุมชน

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ