วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จังหวัดสุพรรณบุรี“
12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี วีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งมีการคุมเข้มรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

ผมขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้ ขอให้ใช้กลไกชุมชนเข้ามาดูแลความปลอดภัยในทุกๆ ตำบล หมู่บ้าน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน รักษาวินัยจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสำคัญกับการไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะมีอาการมึนเมา ง่วง หรือเพลีย และสิ่งสำคัญคือ ขอให้ทุกครอบครัวต้องคอยย้ำเตือนซึ่งกันและกันด้วยครับ ในโอกาสนี้ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความปลอดภัยทั้งตนเองและครอบครัว

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ