วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (25 เม.ย.65) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 
12/2565 โดยที่ประชุมรายงานถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งรายงานกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในจังหวัดปทุมธานี เช่น การประชุม การอบรม การสอบและอื่นๆ ซึ่งทางคณะกรรมการได้รับทราบและไม่พบข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี แจ้งในที่ประชุมเรื่องแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีม่วง เข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดสผ่านระบบสถานศึกษา ซึ่งเป็นมติของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 11 เมษายน 2565 มติให้เด็กอายุ 12 – 17 ปี ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็มแล้ว ให้เข้ารับเข้มกระตุ้ม เข็มที่ 3 ขนาดครึ่งโดส มีระยะห่างจากเข็ม 2 เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 4 – 6 เดือนขึ้นไป โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก เพื่อเตรียมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับในกลุ่ม 608 ที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อสม. รพ.สต ในพื้นที่รณรงค์ทำความเข้าใจโดยตรงต่อกลุ่ม 608 เพื่อเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากยิ่งขึ้น
และนอกจากนี้ยังมีมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 มาตรการความปลอดภัย แบบ On Site โรงเรียน แบบ ไป-กลับ ซึ่งมีข้อกำหนดและรายละเอียดโดยประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้สาธารณสุขจังหวัดหารือกับผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทำความเข้าใจกับคณะครู ผู้ปกครอง ให้โรงเรียนเตรียมจัดทำ School isolation เพื่อรองรับสำหรับการรักษาหากพบมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือหากโรงเรียนไม่พร้อมในการจัดทำ School isolation ทางผู้ปกครองต้องให้นักเรียน กักตัวที่บ้าน แบบ Home Isolation
สำหรับศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังและประสานงานสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ศูนย์ Call Center Covid 19) โทร 02-1475622 จะเปิดให้บริการถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ