วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เรือนจำจังหวัดนนทบุรี” จับมือ 3 ภาคี “สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ผู้ก้าวพลาด คืนสู่สังคม”
กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี จับมือ บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ และ บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง “สร้างอาชีพ สร้างโอกาส ผู้ก้าวพลาด คืนสู่สังคม”

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 เม.ย.65 นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด นางกฤษฎา นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ และ นางสาวจิรภา จิตรภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ และ บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด โดยมี นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นายภมรเทพ แสงเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาฯ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายอันเป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในรูปแบบทวิภาคี ได้แก่ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เรือนจำ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ภายหลังพ้นโทษ ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่

1. บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด ด้านการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมฝึกสอน ฝึกอบรมและฝึกทักษะ และพัฒนาต่อยอดการฝึกทักษะกีฬามวนไทย ให้กับผู้ต้องขังเพื่อก้าวไปสู่ การเป็นนักมวยอาชีพ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกีฬามวย รวมถึงการจัดการแข่งขันเพื่อสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างโอกาส สร้างการยอมรับผู้ต้องขังกลับสู่สังคม

2. โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ ประสานความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม การยกระดับฝีมือแรงงาน และพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะด้านศิลปะการปรุงอาหาร การประกอบอาหารคาว-หวาน งานศิลปะ หัตถกรรม ศิลปะประดิษฐ์และวิชาชีพแขนงต่างๆ

3. บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ประสานความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สบู่ การประกอบอาหารคาว-หวาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด

นางสาวปรีย์ธิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เรียลฮีโรมวยไทย จำกัด โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ และ บริษัท นิวเจน กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ