วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"สมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก (สว.ทบ.)" ได้รับเกียรติจาก พล.อ.วิชัย ชูเชิด และ นายมานพชัย
วงศ์ภักดี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1"

วันนี้...วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.  ที่อาคารรับรองเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พาณิช นายกสมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก(สว.ทบ.) กล่าวขอบคุณ พล.อ.ชูชัย ชูเชิด ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เรื่อง การจัดตั้งความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงหน่วยข่าวกรองในองค์กรนานาชาติ และนโยบายต่อต้าน การก่อการร้าย" 

และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายมานพชัย วงศ์ภักดี
อดีตเอกอัครราชทูต ฯ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เรื่อง ความรู้ด้านความมั่นคงในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และความสมดุลอำนาจระหว่างประเทศ(อาเซียน)"
 
โดยมีนักศึกษาผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1" เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ซึ่งการอบรม หลักสูตรดังกล่าวที่ทาง สมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 นี้...ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และบุคคลทั่วไป 

   ทางสมาคมจึงได้เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2 
ขึ้น โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565 
:ท่านใดสนใจจะเข้าอบรมช่วงระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566
สามารถติดต่อได้ที่ 
:สมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก(สว.ทบ)
เลขที่ 55 ถนนเทอดดำริแขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร 092-748-8688 


#สมาคมวิทยาลัยแห่งการทัพบก(สว.ทบ) 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.57ปี)
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ