วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชุมพร - ปล่อยขบวนรถบรรทุกโอสถแผนไทย เพื่อครอบครัวปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

วันที่  4 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น.  ณ วัดคีรีวงก์ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ปล่อยขบวนรถบรรทุกโอสถแผนไทยเพื่อแจกจ่ายใน 8 อำเภอของจังหวัดชุมพร  ร่วมกับ พลตำรวจตรี วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พ.อ.พสิษฐ์  ชาญเลขา รอง ผบ.มทบ.44/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.)  ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร นายนักรบ ณ ถลางนายอำเภอเมืองชุมพร   นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วม ปล่อยขบวนรถบรรทุกโอสถแผนไทย จากวัดคีรีวงศ์ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ไปยังอำเภอต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการ ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ซึ่งโอสถแผนไทย จากวัดคีรีวงศ์ เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมาแต่โบราณ

ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์   กล่าว่า  โดยจังหวัดชุมพร ได้เริ่มปฏิบัติการชุมพรปลอดโควิด -19 ซึ่งมีเป้าหมาย 10 วันชุมพร ป่วยโควิดต่ำ 10 ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวได้เพิ่มเติมมาตรการสำคัญจากเดิม คือ 1.การรักษาความสะอาดทั้งพื้นที่และสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุมชน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่บ้านตัวเอง และดูแลให้ถูกสุขลักษณะ อย่างต่อเนื่อง 2.การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด 19 และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งหากมีจิตใจที่เข้มแข็ง ก็ส่งผลดีมากมายให้กับชีวิต และจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมมีพลังในการต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บ 3.ใช้โอสถแผนไทยมาเป็นทางเลือก ในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจะมีการแจกโอสถแผนไทยวัดคีรีวงศ์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแต่โบราณ ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการ เพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

    นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร  เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ในการใช้มาตรการต่าง ๆ  ทั้งหลักการทางระบาดวิทยา มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และได้กำหนดเริ่มปฏิบัติการชุมพรปลอดโควิด-19 ขึ้น จนทำให้สถานการแพร่ระบาดในพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมาตรการสำคัญ คือ 
 1. การรักษาความสะอาดทั้งพื้นที่และสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ชุมชน และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่บ้านตัวเอง และดูแลให้ถูกสุขลักษณะ "ชุมพรสะอาดทุกที่ ไม่มีโควิด-19"
 2. การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งหากมีจิตใจที่เข้มแข็ง ก็ส่งผลดีมากมายให้กับชีวิต และจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมมีพลังในการต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการสร้างจิตใจ "จิตใจที่เข้มแข็ง ย่อมมาจากร่างกายที่แข็งแกร่ง"
3. ใช้โอสถแผนไทยมาเป็นทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้ภายในแนวคิด "ทำพร้อมกัน ทำทุกที่ ทำทุกคน ทำทันที" เพื่อให้ชุมพรปลอดภัยจากโควิด19/////
เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ