วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดด่านพรหมแดนเบตงพบปะผู้เดินทางผ่านด่านเบตง
วันนี้ (6 พ.ค. 65)  ที่ด่านพรมแดนเบตง จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดด่านพรมแดนเบตง อย่างเป็นทางการ โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นายรัชฏา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมือง ปีนัง ประเทศมาเลเซีย  นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง  และหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 ประเทศ  เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง  เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เบตง  เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 ทหารชุดป้องกัน
ชายแดน ที่ 4 เข้าร่วมในการเปิดด่านพรมแดนเบตง
โดยบรรยากาศที่ด่านพรมแดนเบตง นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้พบปะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวมาเลเซีย ที่วันนี้มีชาวไทยจำนวน 4 คน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน 30 คน พร้อมรถส่วนตัว เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยทุกคนแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำด่านพรมแดนเบตง  จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมและบุคคลต้องสงสัยอยู่ตลอดแล้วจึงจะเข้าสู่พิธีการผ่านแดนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเบตงและศุลกากรเบตงตามลำดับ 
ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลงโดยในวันนี้ 6 พ.ค. 65 จังหวัดยะลาพบผู้ติดเชื้อใหม่  8 ราย รักษาหาย24,977 ราย โดยมีผู้ป่วยทั้งหมด 9,478 ราย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศมีแนวโน้มการแพร่ระบาดคลี่คลายลง รวมทั้ง มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เปิดประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ   รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุข จึงได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการเปิดจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ