วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี การจัดตั้งเมืองด้ วยการเปลี่ยนป้ายปีเมืองกระบี่ จาก 149 ปีเป็น 150 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเศรษกิจของประเทศ 
    เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.09 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนป้ายปีเมืองกระบี่ จาก 149 ปีเป็น 150 ปี พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันตำรวจเอก สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่  ณ เวทีกลางลานประติมากรรมปูดำและประติมากรรมไม้มะหาด
 โดยมีการเดินขบวนจากลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนหน้าเมือง  มายังแท่นหินประติมากรรมไม้มะหาด เพื่อทำพิธีเปลี่ยนป้ายปีเมือง  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ ให้มีความปลอดภัยจากภยันตราย สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งพวง มีแต่ความสุขเมื่อมาเยือนจังหวัดกระบี่ และนำมาซึ่ง รายได้ให้แก่ชาวกระบี่ และผู้ประกอบการทุกภาคส่วน โดยจังหวัดกระบี่ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก ขึ้นวันที่ 4– 6 พฤษภาคม 2565 ที่ลานประติมากรรมปูดำหน้าเมืองกระบี่  โดยมีซุ้มการแสดงศิลปะวัฒนธรรม บนถนน Steert Art  ตลาดนัดชุมชนศิลปวัฒนธรรม   


ภายในงานการการแสดงมากมาย ทั้งการจำหน่ายอาหารรสเลิศ และการจำหน่ายสินค้าโอท๊อปของดีเมืองกระบี่ รวมถึงการแสดงและเล่นดนตรีบนเวทีกลาง  ด้วยวันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันครบรอบ 150 ปีของการก่อตั้งเมืองกระบี่ แต่เดิมกระบี่เป็นแขวงหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช หรือแขวงเมืองปกาไส เป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นสถานีการค้าทางฝั่งตะวันออกในปี 1098 สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ 2 พระเจ้าจันทรภานุ หรือจตุคามรามเทพ ที่นับถือกันในปัจจุบัน ได้ตั้งเมือง 12 นักษัตร และจัดการปกครองเมือง  โดยสันนิษฐานว่าเคยเรียกเมืองนี้ว่า บันไทยสมอ มีตรารูปลิง หรือปีวอกเป็นสัญลักษณ์ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปลัดเมืองนครศรีธรรมราชได้คุมกำลังคนมาตั้งเพนียดจับช้างในเขตแขวงปกาไส ต่อมามีผู้คนจากละแวกใกล้เคียงและจากนครศรีธรรมราช อพยพมาตั้งถิ่นฐานบุกเบิกทำไร่ทำนาเพราะพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนมีการจัดตั้งเป็นแขวงปกาไส แขวงกระบี่ และแขวงปากลาว และยกแขวงปกาไสขึ้นเป็นเมือง     ตั้งเป็นจวนเจ้าเมือง แล้วย้ายที่ทำการมาอยู่บริเวณปากคลองกระบี่ใหญ่  
             ต่อมาพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองจากปกาไส มาตั้งที่บ้านหินขวางปากคลองกระบี่ใหญ่ เมื่อปี 2415 และให้เปลี่ยนชื่อเมืองตามท้องถิ่นที่ตั้งเป็นเมืองกระบี่  มีหลวงเทพเสนา เป็นเจ้าเมืองและเป็นผู้สร้างเมืองกระบี่คนแรก โดยได้จัดตั้งเมืองกระบี่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2415 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 13 ค่ำปีวอก จุลศักราช 1234 รศ. 91 คศ 1872 มาถึงปี 2420 ได้รวมแขวงเมืองกระบี่ แขวงปกาไส และแขวงปากลาว ขึ้นเป็นเมืองกระบี่ มีพระอิศราธิไชยเป็นผู้ว่าราชการเมือง ทำเนียบอยู่ที่บ้านหินขวางเมืองกระบี่ เป็นหัวเมืองชั้นจัตวาให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งเมืองจึงนับว่าสมบูรณ์ในคราวนี้    
        ในปี 2444 สมัยพระยาอุตรกิจพิจารณ์เป็นเจ้าเมือง ได้ย้ายเมืองกระบี่จากหินขวางไปบ้านปากน้ำ หรือจากตำบลกระบี่ใหญ่ไปตั้งเมืองที่ตำบลปากน้ำ เนื่องจากที่ตั้งเมืองเดิมแม่น้ำไม่กว้างนักมีร่องน้ำตื้น เรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าไม่ได้ไม่สะดวกในการขนถ่ายสินค้า ส่วนที่ปากน้ำมีร่องน้ำลึกเรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าได้สะดวก อยู่ใกล้ปากอ่าวและกำบังคลื่นลมได้ดี  อีกทั้งเป็นเนินสูงมองเห็นปากอ่าวเหมาะแก่การตั้งเมือง สร้างสถานที่ราชการต่างๆเช่น ที่ทำการเมืองด่านเก็บภาษี หรือไปรษณีย์ จวนเจ้าเมือง โรงเรียน เส้นทาง จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาเมืองตามนโยบายรัฐบาล 6 ด้านคือ การคมนาคม การสาธารณสุข การค้าขาย การเกษตรกรรม และการปราบปรามโจรผู้ร้าย


     จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา  ผลไม้ชนิดต่างๆ มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลถึง 160 กิโลเมตร มีเกาะที่สวยงามถึง 140 เกาะ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมายสร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาล และเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่าจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดสำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ฝั่งอันดามัน การจัดงานเฉลิมฉลองจังหวัดกระบี่ครบรอบ 150 ปี ในวันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 จึงจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความภูมิใจในจังหวัดกระบี่ ระลึกความเป็นมาของจังหวัดกระบี่ และนั่นคือความเป็นมาที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกระบี่///
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา  แหละยุหีม ข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ