วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่สำรวจและประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565


   นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ คณะส่วนล่วงหน้า นำโดย พล.ท.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยรักษาความปลอดภัย 905 (รออ.น.รปภ.905) ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 การประชุมในครั้งนี้เพื่อสำรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมเพรียง ๆเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดกระบี่ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา แหละยุหีม /ข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ