วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน "ร้อยรักษ์รวมใจ ผู้นำสตรีไทย" ครั้งที่ 14
    วันนี้ ( 12 พ.ค.65 ) เวลา 14.00 น. ที่ ชั้น G  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  ตำบลประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์  มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
ประธานในพิธี เปิดงาน “ร้อยรักษ์รวมใจ ผู้นำสตรีไทย” ครั้งที่ 14  โดยมี  พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี  นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นางณัฏฐนันท์ กำจัด  นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี นายอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธี
      นางณัฏฐนันท์ กำจัด  นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า  สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี  จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2551  ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฯ เป็นหนึ่งในยี่สิบห้าของประเทศ  โดยมีฐานะเป็นนิติบุคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม กระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานโครงการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ตลอดจนเป็นองค์กรการกุศล  ในการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของส่วนราชการ  และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรี เด็กและผู้ด้อยโอกาส  โดยได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี การจัดงาน“ร้อยรักษ์รวมใจ ผู้นำสตรีไทย” ครั้งที่ 14 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรสตรี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานขององค์กรสตรีทุกอำเภอ  และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  ของสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานส่วนหนึ่งจาก  งบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปทุมธานี 
โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1. การมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   จำนวน 20 ราย ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
 2.การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพสตรี
3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
4. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย สินค้าหัตถกรรมของ  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสินค้าจากผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ