วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รมว.เกษตรฯ...เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ 
กระจายผลผลิตจากชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำส่งตรงถึงผู้บริโภค
พร้อมกัน 77 สาขาทั่วประเทศ  การันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”

          วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเปิดออนไลน์พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่วประเทศ  หนุนตั้งจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” โดยโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมให้การต้อนรับ 

     ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมประมงเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  ด้วยการจัดหาพื้นที่สำหรับให้ชาวประมงและเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าประมง รวมทั้งเพิ่มทักษะทางด้านการจำหน่าย การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ ที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย โดยให้เครื่องหมายในการรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เกิดความจดจำและมั่นใจในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้การกระจายสินค้าสัตว์น้ำสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การส่งเสริมในการประกอบกิจการของชาวประมงและเกษตรกรครบวงจรสามารถผลิตได้ ขายได้ อย่างยั่งยืน และหวังว่าร้าน Fisherman Shop ในทุกสาขาของทุกจังหวัดจะเป็นที่พึ่งทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในการจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม โดยกรมประมงเป็นผู้รับรองด้วยสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว”
          ด้านนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กรมประมงได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยในระยะเร่งด่วนได้จัดทำโครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค หรือ Fisherman market เพื่อช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเล ซึ่งปรากฎว่ามีผลตอบรับเป็นอย่างดี  จึงได้ต่อยอดการดำเนินการในระยะยาวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งร้าน “Fisherman shop " ขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับเป็นร้านค้าเพื่อช่วยกระจายผลผลิตสัตว์น้ำที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง ในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชาวประมงและเกษตรกรและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยผลการดำเนินตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 20 พฤษภาคม 2565 ได้จำหน่ายสินค้าของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรรวมกันทั้งประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 10,904,313. บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่พันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน)
สำหรับ “Fisherman shop @ Bang Khen" ถือเป็นร้านค้าต้นแบบสาขาแรกของกรมประมง ที่รวบรวมผลผลิตสัตว์น้ำของชาวประมงและเกษตรกรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นคนเมืองได้ช่วยกันอุดหนุน  โดยมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงมากมายกว่า 200 รายการ  อาทิ ลูกชิ้นปลา ไส้อั่วปลานิล ปลาทูต้มหวาน ปลาดุกแผ่นกรอบ ปลาดุกเส้นหวาน ปลาสลิดแดดเดียว ปลากะพงดอกเกลือ ปลากุเลาเค็ม ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร ปั้นสิบข้าวหอมมะลิไส้ปลา กรอบเค็มปลาเสริมแคลเซียม สาหร่ายไกแผ่นทรงเครื่อง หมึกแห้ง ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสวายแดดเดียว เชียงปลา น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ปลาสวรรค์พร้อมปรุง และอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30 - 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น.  

          กิจกรรมครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซึ่งแสดงถึงการการันตีคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายภายใน “Fisherman shop" ว่าทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมประมง  เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 5 ประการ ได้แก่
1. สด วัตถุดิบที่สดใหม่ 
2. สะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
3. ได้มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยง การผลิต และผลิตภัณฑ์
4. ปลอดภัย ได้รับการตรวจคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  มาจากการทำประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
         
          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมประมงได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าภายในร้าน Fisherman Shop @Bang Khen  พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวประมงที่มาร่วมออกบูทนิทรรศการสินค้าประมงพื้นบ้านภายในงานอีกด้วย  

          อธิบดีกรมประมง  กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ร้าน Fisherman Shop @สาขาประจำจังหวัด อีก 76 แห่งทั่วประเทศ มีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้กับเกษตรกรชาวประมงแล้วเช่นกัน  ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้การตลาดนำการผลิต ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวประมงให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกรมประมงจะทำการคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงจากพี่น้องเกษตรกรชาวประมงที่เป็นไปตามมาตรฐาน “ประมงธงเขียว” เพื่อนำเข้าสู่ระบบและวางจำหน่ายในร้าน Fisherman Shop ให้มีความหลากหลายมากที่สุด สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพ จึงขอฝากให้ผู้บริโภคทั่วประเทศได้ให้การอุดหนุนสินค้าประมงที่ร้าน Fisherman Shop @ จังหวัดของท่านด้วยโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ