วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์.วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
> สำนักงานกฎหมายสยามรพี  โดย
ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธโลก(ประเทศไทย)โดย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สำเร็จ  รุ่งเรือง เป็นประธานฯ 


 มีนโยบายจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เสวนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งเสริมให้สังคมสงบสุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีความรักสามัคคี และเกิดความปรองดองในชาติบ้านเมือง โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง  
>กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
   ท่านณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึง  ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
   ในการนี้ สำนักงานกฎหมายสยามรพี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยจัดบูธ ถวายความรู้ด้านกฎหมายให้พระสงฆ์สามเณร และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินการกระบวนการทางกฎหมายให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงนับว่าได้ทั้งบุญและโอกาสในการให้ความรู้ด้านกฎหมายรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวทันใจนิวส์ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอีกด้วย 
>ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานกฎหมายสยามรพี ประกอบไปด้วย.
๑.ท่านอาจารย์วิชิต  ดิษฐประสพ 
 (มือถือ/ID LINE 064-516-6794)
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.) (อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธ์ 
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส สำนักงานกฎหมายสยามรพี
๒. นายสมชาย  แย้มเกษร
  (มือถือ/ID LINE 080-790-8755)     
นักกฎหมายผู้ประสานงานประจำสำนักงานกฎหมายสยามรพี
๓. ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
 (มือถือ/ID LINE 095-175-8296)
@.ในงานนี้ ท่านอาจารย์วิชิต  ดิษฐประสพ  ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธ์ และที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส สำนักงานกฎหมายสยามรพี  มีความประสงค์ที่จะนำทีมงานสื่อมวลชน สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ inside TV  TT. TV ทีวีออนไลน์  ร่วมนำเสนอข่าว เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
   แจ้งและเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกสำนักร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วยครับ
   (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
มือถือ ID line 064-516-6794
.........................................................โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ