วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - นายก.อบต.หาดงิ้วต้อนรับ เทศบาลตำบบบ้านแยงจังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยววิถึธรรมชาติ ตำบลหาดงิ้ว จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเฉลียว ลาบรรเทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.หาดงิ้ว ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก โดยดาบตำรวจประสาท ปั่นเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแยงมอบหมาย ให้นายมานพ ฉลวยศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแยง  นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแยง สมาชิกสภา และนางชยุตรา แก้วเรือง รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแยง นายสนอง หนูนิล กำนันตำบลบ้านแยง ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรีตำบลบ้านแยง รวม 25 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ เกาะกลางน้ำ ตำบลหาดงิ้ว เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวของ ชาวตำบลบ้านแยง ให้เจริญก้าวหน้า เหมือนการท่องเที่ยวของชาวบ้านตำบลหาดงิ้วแห่งนี้ และการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะได้นำความรู้และแนวทางการบริหารงานของทาง อบต.หาดงิ้ว นำไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านแยง อ.นครไทร จ.พิษณุโลก เพื่อให้เกิดความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่น อบต.หาดงิ้ว ต่อไป

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ