วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศกร  กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
      ทั้งนี้มีสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วม ดังนี้
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๖ แห่ง
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / อาชีวะ และอุดมศึกษา จำนวน ๑๑ แห่ง 
รวมจำนวนนักเรียน ๑๑๔ ราย
       ในการนี้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานในพิธีเปิด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธี ณ อาคารสุวรรณเจดีย์พุทธมหาวิหาร วัดเปรมประชา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
นายวีรวิทย์ กูลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ