วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

(newspaper)คกก.บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา จัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 4
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ สำนักงานเขตลาดพร้าว สถานีตำรวจ นครบาลโชคชัย และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 4 โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วม
.
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า จากรายงานและข่าวสารที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน นับเป็นความสูญเสียและเป็นมหันตภัยที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทย แม้จะมีบางหน่วยงานคิดตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่าห้าแสนล้านต่อปี แต่ไม่อาจเทียบได้กับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักดังเช่น ครอบครัวคุณหมอกระต่ายหรือแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล และล่าสุดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนครูกระต่ายที่เข้าปกป้องลูกศิษย์ขณะข้ามถนนจนตัวเองต้องเสียชีวิต หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอีกหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลที่เป็นเสาหลักของบ้านไป ยิ่งทำลายความมั่นคงของครอบครัวและย่อมมีผลให้สูญเสียโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งของพี่น้อง จึงนับเป็นภัยต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศเป็นเงาตามตัว ทั้งที่เรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น วุฒิสภา คณะกรรมการฯ  สสส. และภาคีเครือข่าย มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจะเน้นเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญและเพิ่มพฤติกรรมความปลอดภัย แบบสร้างสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เยาวชน และวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเน้นทำงานในพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง และการข้ามถนนให้ตรงทางม้าลายหรือทางแยกที่มีสัญญาณไฟ
.
นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จะได้เลือกผู้นำคนใหม่ กิจกรรมสำคัญในวันนี้จะได้รวมเป็นพลังสื่อสารไปยังผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เร่งรัดกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อลดการสูญเสียและผลักดันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเมืองใหญ่ทั้ง 2 โดยเฉพาะการกำหนดความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมือง เขตชุมชน ด้วยการชะลอและหยุดรถเมื่อเห็นทางม้าลาย และขอเชิญร่วมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ทั้งหมดล้วนเป็นไปตามวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach)
.
สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการจัดเสวนาหัวข้อ “อันตรายคนข้ามทางม้าลาย กับความเร็วในเขตเมือง” โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครอบครัวเหยื่ออุบัติเหตุ และนายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ พร้อมแจกสติ๊กเกอร์เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่รถให้หยุดตรงทางม้าลาย ขับขี่ปลอดภัยร่วมลดอุบัติเหตุ ที่บริเวณในและหน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ ปล่อยขบวนรณรงค์รถจักรยานยนต์ จำนวน 20 คัน และรณรงค์ข้ามทางม้าลาย บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
กฤติยากร ผาสุข ผอ.ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงาน​หนังสือ​พิมพ์​ทันใจ​นิวส์​

#ตรัง ช้างแสนรู้ 4 เชือก ร่วมเคารพศพ ตระกูล ที่เคยมาทำคอกช้าง ที่บ้านดินอุดม ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ จนจับช้างเผือกได้คือ "ช้างเผือกพล...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ