วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันนี้ พิธีส่งมอบ - รับมอบ การถ่ายโอนภารกิจ ฝายคลองพอถากพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ผู้ส่งมอบโครงการชลประทานกระบี่ ผู้รับมอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่    นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม    นายวรรณะ บุญประกอบ นายกองค์การบริหารตำบลหน้าเขา    นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีส่งมอบ - รับมอบ การถ่ายโอนภารกิจ ฝายคลองพอถากพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ผู้ส่งมอบโครงการชลประทานกระบี่ ผู้รับมอบองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยมีประชาชน 50 กว่าคนให้การต้อนรับภายในงานมีการรับมอบพื้นที่จากผู้บริจาค 6 ท่าน  นายนาม พรหมรักษา  นายรัชพล หาญชนะ  นายวิเชียร ปากลาว  นายสาโรจน์ บุตรฉิ้ว นายสกลรัตน์ มังกรรัตน์ นายวิโรจน์ มังกรรัตน์ และได้มีการจัดแสดงชุดรำจากลูกหลานของชาวบ้านในพื้นที่ จัดการแสดง 3 ชุด ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมกัน


อบต.หน้าเขา ได้เล็งเห็นถึงสภาวะแล้งซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่จึงได้มีหนังสือแจ้งมายังชลประทานกระบี่เพื่อให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตตำบลหน้าเขาซึ่งต่อมากรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมและได้จัดสรรงบประมาณในปี 2564 เพิ่มเติมจำนวน 29,000,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ระยะเวลา 180 วัน

โดยฝายมีลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสันฝายยาว 28 .40 เมตร สูง 2.25 เมตร วางกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งด้านหน้าฝายและท้ายฝาย พร้อมอาคารรับน้ำชนิดท่อกลม 1 แห่ง  สามารถทดน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเกษตรกรและราษฎรหมู่ 4 และหมู่ 8 ตำบลหน้าเขามีน้ำใช้เพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตร 1,200 ไร่และเพื่อการอุปโภคจำนวน 400 ครัวเรือน

ช่วยทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่และนำและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่งผลให้เกิดรายได้ในหมู่บ้าน

#สถานที่เล่นน้ำแห่งใหม่ อำเภอเขาพนม จ.กระบี่
#ฝายคลองพอถาก #สถานที่เล่นน้ำ
 Google Maps ได้ผ่านลิงก์นี้ https://maps.app.goo.gl/kK4kjdGQxnjy8mJa8โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ