วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“Thai Rice NAMA ชาวนารักโลก” 
วันจันทร์ที่9 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. 
นายณัฐ​ภัทร​ สุวรรณ​ประทีป​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัคราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสการเดินทางมาเยี่ยมชมและดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)
โครงการ Thai Rice NAMA ถือเป็นโครงการที่มีแนวทางการดำเนินงานที่สามารถสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว ที่มีความสอดคล้องกับการประชุม COP 26 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่กรุงกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ซึ่งข้าวถือเป็นพืชหลักมีความสำคัญอย่างมาก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความมุ่งหวังว่าการดำเนินโครงการ Thai Rice Nama จะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยี ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ หรือที่เรียกว่า “ข้าวลดโลกร้อน” ซึ่งจะเป็นรูปแบบเพื่อการขยายผลในการปลูกข้าวของประเทศไทยในวงกว้างต่อไปThai Rice NAMA ปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาแบบดั้งเดิมไปสู่วิถีการทำนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน 4 เทคโนโลยี หรือ เทคนิค 4 ป. คือ 1.การปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบเลเซอร์ให้ราบเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงนา ช่วยให้ชาวนาสามารถเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และกำไรที่ได้จากการผลิตข้าว 2.การลดการใช้น้ำในนาข้าวด้วยการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง 3.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ 4.การแปรสภาพฟางข้าวและตอซังข้าวแบบปลอดการเผาซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

ณ ศาลาชุมชน และแปลงนาข้าวสาธิต หมู่ที่ 11 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีราชจักร เพ็งอุ่น  ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม สุพรรณบุรี


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ