วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"สุวิทย์ นายก สว.ทบ." กล่าวขอบคุณ "วันฉัตร 
และ ดร.นิลสุวรรณ" ๒ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑"

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.  ที่ห้องรับรองเกษะโกมล ถนนอำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 

นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช นายกสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก(สว.ทบ.) กล่าว กล่าวถึงการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑"  โดยในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่านให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง "การจัดหาความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน" 

และช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก ดร.นิลวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ท่านให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง
"สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID19)

โดย นายสุวิทย์ กล่าวว่าตั้งแต่เวลาช่วงเช้าและช่วงบ่าย ได้รับความสนใจจากนักศึกษาผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ รุ่นที่ ๑" 
เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายใกล้จะปิดการอบรมหลักสูตรแล้ว  โดยทางสมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ขอแจ้งข่าวไปยังท่านที่สนใจ ที่จะเข้าอบรมหลักสูตร รุ่นที่ ๒ ที่จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จะมีการอบรมช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
ท่านสามารถติดต่อได้ที่
:สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก(สว.ทบ.)
เลขที่ ๕๕ ถนนเทอดดำริ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
:โทร ๐๙๒-๗๔๘-๘๖๘๘
"รับจำนวนจำกัด"

#สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก(สว.ทบ.)
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.๕๗ปี)
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ